Hodinky pod lupou: Vodotesnosť a vodeodolnosť

Chceme byť užitočným sprievodcom všetkým záujemcom o kúpu hodiniek. Výber v rýdzo subjektívnych sférach dizajnu a inklinovania ku tej, či onej značke by sme si nedovolili ovplyvňovať, preto sa v článkoch tejto rubriky zameriame na sústredenie hlbších poznatkov z technologického zázemia výroby hodiniek a ich podanie v zrozumiteľnej forme. Postupne by sme prešli od vlastností hodiniek cez používané materiály až po esenciálny prvok hodinárstva, nepostrádateľné srdce každých hodiniek, kalibre. Prvý diel, dúfame úspešného seriálu, venujeme častému kritériu kúpy hodiniek, vodotesnosti.

Hodinky Omega Seamaster Ploprof 1200M OrangeSituácia na poli odolnosti hodiniek voči vode by sa dala nazvať všelijako, nie však prehľadne a jednoducho. Keď aj pochopíte cifry udávajúce mieru vodeodolnosti, či vodotesnosti, ešte stále zohráva dôležitú rolu ich výklad a uvedenie do reality. Kto by nechcel mať pri výbere hodiniek jasno v tom, aký level vodeodolnosti potrebuje. Stačí 3ATM, alebo dať prednosť rovno 100M? K objasneniu problematiky vzťahu hodiniek a vody vám snáď bude nápomocný nasledujúci text.

Čo je potrebné uviesť hneď na úvod, je fakt, že označenie „vodotesný“ (waterproof), v súvislosti s hodinkami nekorešponduje so skutočnosťou. Ani tie najlepšie potápačské hodinky nie sú za každých okolností vodotesné. Smernice vydané americkou FTC (Federálna obchodná komisia) dokonca výrobcom neodporúčajú vydávať hodinky za vodotesné. Odporúčanie nie je záväzné, čo vyústilo v zaužívanie oboch výrazov (obzvlášť v slovenčine).

Novšia terminológia zaviedla pojem „vodeodolný“ (water resistant). Aby sa predišlo nejednotnosti výkladu, nižšie stupne vodeodolnosti štandardizovala v roku 1990 norma ISO 2281 a vyššie, „vodotesné“ úrovne podchytila norma ISO 6425 z roku 1996. Vo všeobecnosti ISO testy zahŕňajú striedanie teplôt, hĺbky, tlaku (vody, vzduchu) po rôzne dlhý čas v pokoji a pri manipulácii s operatívnou časťou hodiniek. Pri potápačských modeloch sa dodatočne vykonáva skúška odolnosti voči slanej vode a schopnosť hodiniek vyrovnať sa s pretlakom (simulácia dekompresie). Názorné rozdelenie štandardov nájdete v priloženej tabuľke.

Water resistant (vodeodolné) 30M
100ft
3 ATM
3 BAR
50M
160ft
5 ATM
5 BAR
100M
300ft
10 ATM
10 BAR
150M
500ft
15 ATM
15 BAR
200M
660ft
20 ATM
20 BAR
1000M
3300ft
100 ATM
100 BAR
Náhodný styk s vodou
(umývanie auta, dážď)
Povrchové plávanie Plávanie a šnorchlovanie Rekreačné potápanie Profesionálne potápanie s dýchacími prístrojmi
ISO 2281 ISO 6425

Z tabuľky je zrejmé, že pre vodeodolnosť neplatí univerzálna jednotka. Najčastejšie sa pri hodinkách stretnete s označením v metroch, alebo stopách výšky vodného stĺpca (M, ft) a ďalej v jednotkách tlaku v atmosférach a baroch (ATM, BAR). Práve tlak má na svedomí prenikanie vody do útrob hodiniek. V priebehu rokov sa neustále zdokonaľovali systémy ochrany hodiniek. Zrejme najzásadnejším je šróbovacia korunka, použitá už v roku 1926 v modeli Oyster (ustrica) svetoznámou značkou Rolex. K ďalším prvkom v súkolesí vodeodolnosti patria gumené, alebo teflónové tesniace o-krúžky, tvrdnúca kvapalina aplikovaná na púzdro, šróbovacie viečko, pretlakový ventil a iné. Ich kombináciou výrobcovia dosahujú vynikajúce parametre ochrany proti vode.

Prístroj na suché testovanie vodotesnosti hodiniek, Witschi ALC 2000Proces testovania vodotesnosti hodiniek prebieha v troch fázach. Suché testovanie pozostáva z merania hrúbky púzdra počas zvyšovania tlaku v špeciálnom prístroji (na obrázku). Sucho-mokré testovanie nadväzuje na suché a pridáva ponorenie do vody. Úspešné zvládnutie predpokladá nulový únik bubliniek vzduchu z tela hodiniek. Tretia fáza, mokré testovanie využíva služby vodou naplnenej kompresnej komory s postupne narastajúcim tlakom. Doplnková skúška spočíva v odhaľovaní rozptýlenej vzdušnej vlhkosti vo vnútri rozhorúčeného korpusu hodiniek pokvapkaním sklíčka ľadovou vodou.

Toľko teória. Na laboratórne podmienky, pri ktorých sa vodotesnosť hodiniek testuje, v praxi narazíte výnimočne, aj to len na krátku dobu. Môžete si byť istí, že konštantný tlak ani hĺbku bez úsilia nedosiahnete, nehovoriac o absolútnej nehybnosti potrebnej k dorovnaniu pokusov v skúšobniach. Pri výbere hodiniek je dobré pamätať na osvedčený postup - zvoľte hodinky vždy o jeden stupeň odolnejšie než je maximálna predpokladaná hranica vášho pobytu pod vodou.

Ani jedny, akokoľvek kvalitne vyrobené hodinky vám nezaručia, že deklarovanú vodeodolnosť si udržia naveky. Ako pri každom spotrebnom tovare aj tu platia isté zásady. V skratke ide o neprecenenie vlastností daných konštrukciou. Podrobnejšie v odrážkach:

- každoročne a po každom otvorení púzdra hodiniek je potrebné vykonať tlakovú skúšku
- pod vodnou hladinou sa striktne neodporúča manipulácia s korunkou (ani šróbovacou) a tlačidlami
- prudké striedanie teplôt zapríčiňuje rozdielnu rozťažnosť materiálov a vyzrážanie zbytkovej vlhkosti na sklíčku
- po pobyte v slanej, alebo silne mineralizovanej vode je potrebné opláchnuť hodinky pod tečúcou vodou
- zabránenie otrasom pod vodnou hladinou a pádom na tvrdý povrch
- vyhýbať sa agresívnym chemikáliám (platí pre hodinky generálne)

Vravíte si, že vodeodolnosť nakoniec vyznieva spletito až obmedzujúco? Omyl, dodržiavaním zmienených rád s vedomím potenciálu úrovní vodotesnosti si nielen osvojíte návyky správnej starostlivosti o hodinky, ale čo je dôležitejšie, nedáte vlhkosti šancu zničiť vašu hodinársku investíciu.

 

Hodinky pod lupou: Sklíčka hodiniek, materiály a vlastnosti

Vreckové hodinky Vacheron Constantin s krištáľovým sklíčkomKrištáľové sklíčko
Starí majstri hodinári u prvých vreckových a náramkových hodinkách vsádzali na krištáľové sklo. Vtedajšia veda a doba nepoznala priehľadnejšiu, bežne dostupnú hmotu. Nevýhodou krištáľu bola vysoká krehkosť a náchylnosť na otrasy. Vreckové hodinky mali na podobné neduhy riešenie v podobe otváracieho kovového krytu. Ich náramkovým súrodencom pomáhala (nielen v čase vojen) strieborná mriežka prekrývajúca ciferník.

Akrylátové sklíčko
Keďže praktickosť rôznych „zakrývatiek“ pokrivkávala, prišlo vhod vynájdenie syntetického materiálu, ktorý mal v relevantných aspektoch zatieniť sklo. Plasty si razili cestu stále k širšiemu uplatneniu a neobišli ani oblasť hodiniek. Zlatá éra plastových sklíčok bola na vrchole 60. rokov 20. storočia. Dnes sa akrylátové sklíčka vyskytujú zväčša v nižšej triede, alebo v hodinkách určených deťom. Akrylát, po slovensky plexisklo, zložitejšie polymetylmetakrylát, ťaží predovšetkým z nízkej ceny, pružnosti a atribútu tvoriť tupé črepiny minimalizujúcich prípadné zranenia. Škrabance, ktorým sa pri akryláte rozhodne nevyhnete je možné pomerne ľahko rozleštiť. Na tento účel poslúžia špeciálne pasty na leštenie plastov (Displex, Xerapol atď.). Moderné, kvalitatívne hodnotnejšie akrylátové sklíčka nájdete v niektorých potápačských a military hodinkách.

Minerálne sklíčko
Nie každému je povôli každodenná obava o vzhľad sklíčka hodiniek. Inžinieri mysleli aj na túto situáciu a zohľadnili pritom všeobecnú dostupnosť. Dozrel čas minerálnych sklíčok. Jedná sa o klasické sklo, ktoré vďaka pôsobeniu tepla a chemikálií nadobúda žiadaných vlastností. V princípe je cieľom zvýšená odolnosť voči škrabancom. Fyziku a fakt, že predsa len ide o sklo neoklame ani sofistikovaný postup vedcov, aj keď sa im podarilo vyrobiť v súčasnosti najrozšírenejší typ v hodinkách používaných sklíčiek. Minerálne sklíčko výrobcovia niekedy obaľujú vlastnými – honosnejšími názvami. Seiko napríklad zdokonalené minerálne sklíčka nazýva Hardlex (siedmy stupeň tvrdosti Mohsovej stupnice) a Sapphlex, čo je akýsi kríženec skla a zafíru.

Fázy výroby zafírového sklíčka hodiniekZafírové sklíčko
Ak minerálne sklíčko drží primát v rozšíreností, zafírové sklíčko triumfuje v žiadanosti. Veď kto by sa nechcel pochváliť kusom drahého a nesmierne odolného kameňa na svojich hodinkách. Nie je však zafír ako zafír. V priemere trojcentimetrový drahokam zvyčajne prekrásne modrej farby by si na zápästie dal málokto bez kŕdľa osobných strážcov navôkol. Zafírové sklíčko hodiniek má pôvod v laboratóriu a vzniklo tavením oxidu hlinitého (Al2O3) za prítomnosti vodíka a kyslíka pri teplote 2000°C. Po vykryštalizovaní do korundovej “hrušky” je narezané a ďalej spracovávané do požadovaného tvaru a veľkosti.

Pri zafírových sklíčkach sa často stretávame s antireflexnou vrstvou. Podľa zamerania hodiniek je antireflex z jednej, alebo oboch strán sklíčka. Za namodralým povlakom, rovnako ako za syntetickým zafírom stojí chemická reakcia. Na plyn, pri teplote 1800°C transformované zmesi oxidu hlinitého, fluoridu horečnatého a oxidu hafničitého postupným usádzaním na povrch zafíru vytvoria nános redukujúci nežiaduce odlesky. Zdalo by sa, že zafírové sklíčko nemá slabinu. Deviatka tvrdosť, škrabance nevidno. Zdanie klame, zafír je totiž materiál pomerne krehký, čiže expresívne mlátenie o zem rezultuje v tisíce rozletených kúskov. Hnev prerývaný krokodílimi slzami by vás neobišiel ani v prípade stretu s korundom v brúsnom papieri, eventuálne briliantovým prsteňom vašej polovičky.

Gorilla Glass
V poslednej dobe, s príchodom populárneho jablčného iPhonu, dostali hodinky nový impulz v podobe Gorilla Glass. Tento produkt americkej firmy Corning získal tridsaťkrát vyššiu odolnosť než originálne kremičité sklo nahradením sodných iónov draselnými v štyristostupňovom kúpeli. Ak neviete o čom hovorím, ukážky výdrže Gorilla Glass na Youtube by vám mohli byť užitočné. Širšie presadenie v hodinkách má Gorilla Glass zatiaľ pred sebou.

Sám som zvedavý akým smerom sa budú uberať sklíčka v hodinkách a či v budúcnosti nejaké sklíčka vôbec budú. Isté je len jedno, zákazníci tlačia výrobcov k neutíchajúcemu zdokonaľovaniu a vývoju v každom jednom odvetví, sklíčka hodiniek nevynímajúc.

 

100% garancia vrátenia penazí do 7 pracovných dní

garancia.jpgGarantujeme Vám vrátenie všetkých vynaložených prostriedkov na nákup tovaru, pokiaľ sa ho rozhodnete vrátiť do 7 pracovných dní od dátumu prevzatia.

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci ako súkromná osoba právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru, pokiaľ bol tovar objednaný prostriedkami komunikácie na diaľku (internet, e-mail, telefón, fax).

Tovar je potrebné vrátiť spolu s príslušenstvom .

Kupujúci je povinný oznámiť vrátenie tovaru predávajúcemu vopred s uvedením čísla faktúry na ktoré bol tovar zakúpený. V prípade vrátenia tovaru dodaného formou zásielky, sú odpovedajúce finančné prostriedky vrátené výhradne bezhotovostným prevodom na účet v lehote 15 dní, pokiaľ nie je dohodnuté inak.